Från begynnelsen var Olof
Persson Född 1833-04-29 , Och hans son Albert Olsson Född
1876-02-12, Och hans son Karl-Albert Olsson Född 1897-08-12.
Stenhuggeri smeder vid Kullgren Änka på Bohus Malmön. Där
man till verkade mejslar och borr till stenhuggarna. 1923
Åkte Karl-Albert Olsson till Amerika där han fortsatte att
tillverka och smida om stenhuggeri verktyg, till han
återvände till Sverige 1934 med tanken att starta eget, och
gjorde så 1935 i Jönköping. 1938 Etablerade han sig i Borås.
Där tillverkningen av borr och tryckluftsmejslar startade,
Kunderna kom att bli Gjuterier och Varv. 1957 startade Åke
Olsson Född 1942-02-11 sin bana som smed. Som fjärde
generationen smed. Och började 1965 att satsa på att
Exportera till Danmark och Norge. 1968 påbörjades Finlands
satsning. 1986 startade Joakim Olsson Född 1967-11-01 som
femte generation sin smides bana. Karl-Albert Olsson blev
smidesmästare 1942-08-05 Åke Olsson fick sitt smidesgesäll
brev 1961-11-14 Och blev smidesmästare 1967-10-11 Joakim
Olsson fick sitt smidesgesäll brev 1988-02-29 Och blev
smidesmästare 1994-03-22

Olof Persson Född 1833-04-29

Albert Olsson Född 1876-02-12

Karl-Albert Olsson Född 1897-08-12

Åke Olsson Född 1942-02-11
TELE +46 33 41 49 24

WWW.OSB.NU

WWW.OSB.NU
www.osb.nu
Info
Produkter
Historia
Mail
Bilder från smedjan
Kil & Bleck