shopify analytics ecommerce
tracking

web mail
 

Den moderna tidens tekniska utveckling ställer höga krav på materialets hållbarhet och slitstyrka. Vårt kunnande härrör sig från fem generationer stålsmeder, vilket har resulterat i att vi fått förtroende att bli leverantörer till de ledande skeppsvarven , gjuterierna och telekommunikationsföretag i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Sverige. Med vårt tekniska kunnande om stålbehandling tror vi oss kunna hjälpa Er att nå ett maximalt utnyttjande av Era pneumatiska mejselhammare. Mejslar tillverkas till maskiner av alla förekommande typer om provmejsel översändes till Olssons Smide.

Firman startades 1935

Specialmejslar

 

TELE +46 33 41 49 24

WWW.OSB.NU

WWW.OSB.NU
www.osb.nu
Info
Produkter
Historia
Mail
Bilder från smedjan
Kil & Bleck